hit tracker

LYRIC

Judul lagu : Ana Madinatul ‘Ilmi Wa ‘Aliyyun Baabuha
Artis : Sulis

أنا مدينة العلم وعلی بابها
فمن أراد المدينة فليأتها من بابها
Ana madînatul ilm wa ‘Aliyyun bâbuhâ
Faman arôdal madînah, fal ya,tihâ min bâbihâ
Akulah kota ilmu dan Ali adalah pintunya..
Siapa yang ingin mendapatkan ilmuku, maka datanglah dari pintunya
هذا حديث قاله محمد
جاء به وهو حديث مسند
Hadzâ hadîtsun qôlahu Muhammadu
jâ-a bihi wa huwa hadîtsun musnadu
Itulah hadis yang disabdakan Muhammad Rasulullah
saw dengan sanad yang kuat
في حق من بذکره نردد
فهو علي بالعلا مؤيد
Fî haqqi man bidzikrihi nuroddidu
Fa huwa ‘Aliyyun bil’ulâ mu-ayyadu
Adalah kebenaran bagi kita untuk selalu mengingatnya
Itulah Ali yang mulia dan dimuliakan Allah
للمرتضی گرامات  والعلا جبابها
ومن يروم المعالی، فليأتها من بابها
Lilmurtadlô karômât wal ‘ulâ jibâbuhâ
wa man yarûmul ma’âlî.. fal ya,tihâ min bâbihâ
Bagi Ali Al-Murtadha terhimpun berbagai keutamaan,
keagungan senantiasa meliputinya
Siapa yang mendambakan kemuliaan, segera datang kepada Rasulullah dari pintunya
کونوا معی ياباب علم المصطفی
أنت العلي فی المعالی وگفی
Kûnû ma’î yâ bâba ‘ilmil Mushthofâ
Antal ‘aliyyu fil ma’âlî wa kafâ
Sudilah bersama kami wahai “Pintu ilmu Rasul”
Engkaulah Ali yang sejati dalam ketinggian dan keagungan
ياکعبة المتقين، شرفت أثوابها
ومن يروم المعالی، فليأتها من بابها
Yâ ka’batal muttaqîn syurrifat atswâbuhâ
Wa man yarûmul ma’âlî.. fal ya,tihâ min bâbihâ
wahai penunjuk arah para muttaqin, yang mensucikan semua yang melekat pada dirinya,
Siapa yang mendambakan kemuliaan,
segera datang kepada Rasulullah dari pintunya
يالبة التوحيد ياعين الهدی
وحجة لمن أناب واهتدا
Yâ labbatat tawhîdi yâ ‘aynal hudâ
Wa hujjatan liman anâba wahtadâ
Wahai pemegang tauhid sejati, wahai penunjuk jalan yang nyata,
Engkaulah tempat kembali para perindu kebenaran
بك اقتديت والحبيب المقتدی
لولاك غصن العدل مابقی الندی
Bikaqtadaytu wal habîbul muqtadâ
Lawlâka ghushnul ‘adli mâbaqôn nadâ
Aku menteladanimu sebagaimana engkau dengan teguh menteladani Rasulullah saw,
Sekiranya bukan karena engkau, suara keadilan takkan kekal terdengar
ياباب علم الرسول، أسست أعتابها
ومن يروم المعالی، فليأتها من بابها
Yâ bâba ‘ilmir-Rosûl ussisat a’tâbuhâ
Wa man yarûmul ma’âlî.. fal ya,tihâ min bâbihâ
Wahai Pintu ilmu Rasul, semakin kokohlah pintu itu
Siapa yang mendambakan kemuliaan, segera datang kepada Rasulullah dari pintunya
خيرابن عم أنت ياأخا النبی
ياغاية تبدی بأمی و أبی
Khoiru-bnu ‘ammin anta yâ akhon-nabi
Yâ ghôyatan tubdâ bi-ummî wa abî
Wahai Ali, sungguh telah ditetapkan engkau saudara Rasul, putera paman Nabi, yang dilahirkan dari ayah dan ibu yang mulia
ياحجة الله وياخير ولی
وردت من کهف لنا و موئل
Yâ hujjatallâhi wa yâ khoiro walî
Wuridta min kahfin lana wa mau-ili
Wahai Hujjatullah, engkau sebaik-baik wali,
Kehadirannmu telah melindungi kami
ياموئلا بك الکروب تنجل
وفيك جاءت لا فتی إلا علی
Yâ mau-ilan bikal kurûbu tanjali
Wa fîka jâ-at Lâ fatâ illâ ‘Alî
Wahai Sang Penyelamat, bersamamu sirnahlah segala
bencana.. Atasmulah Rasulullah bersabda “La fatâ illa Ali” (tiada pemuda kecuali Ali)
ياسابق السابقين، شهدت أصحابها
ومن يروم المعالی، فليأتها من بابها
Yâ sâbiqas sâbiqîn syahidat ash-hâbuhâ
Wa man yarûmul ma’âlî.. fal ya,tihâ min bâbihâ
Wahai Ali, penghulu sejati begitulah para sahabatnya yang setia telah bersaksi. Siapa yang mendambakan kemuliaan, segera datang kepada Rasulullah dari pintun

Added by

Siswi Dyatin

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT