hit tracker

LYRIC

Judul lagu : Annabiy Shollu ‘alaih
Artis : Sulis

Annabiy Shollu ‘alaih
Sholawatullahi ‘alaih
Wa yanalul barokah
kulluman shola ‘alaih

Annabiy yaa hadhiriin,
i’lamu ‘ilmal yaqiin… 2x

Anna Robbal ‘alamin,
farodhosh-sholawatu ‘alaih

Annabiy yaa man hadhor,
Annabiy khoirul basyar… 2x

Man dana lahul qomar,
wanazal sallam ‘alaih

Annabiy dzakal ‘arus,
dzikruhu yuhyinnufus… 2x

Annashooro wal-majus,
aslamu baina yadaih

Al-Hasan tsummal Husain,
linnabiy qurrotul ‘ain… 2x

Nuruhum kal kaukabain,
jadduhum shollu ‘alaih

Added by

Siswi Dyatin

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT